Några genomförda uppdrag

FRÅN KVICKSILVER TILL LED - utbyte gårdsbelysning - stolpar och pollare - för miljöns och energins skull 


BRF Stenhuggaren i Örebro engagerade PROSEMA för utbytae av föreningens gårdsbelysning. Härigenom gjordes en miljösatsning som innebar att äldre kvicksilverarmaturer byttes ut mot moderna LED-armaturer. Belysningen styrdes nattetid ner till ett viloläge dels för att ljuset inte skulle upplevas störande och dels för att ytterligare spara energi på gårdsbelysningen. Kontakta oss gärna om Du vill veta mer om gårdsbelysning från PROSEMA

Från kostsamma lampbyten till driftsäker LED


BRF Eker i Örebro valde PROSEMA för att modernisera trappbelysningen i sina två fastigheter med 5 våningsplan.. Väggbelysning bestod av armaturer med  s k PL-lampor, vilka av olika anledningar ofta slocknade. Dessa armaturer byttes ut mot LED vägg- och takarnmaturer, där några armaturer på varje våningsplan drevs via närvarosensor. Vid ingångarna byttes lysrör ut mot sensorrör med viloläge, så att om ingen fanns vid ingången så var denna upplyst i ett energibesparande viloläge. Vid närvaro ökades ljusflödet steglöst till normalläge. Kontakta oss gärna om Du vill veta mer om trappbelysning från PROSEMA

  • Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna. ( svenskt citat )

Belysning av häst-paddock - Provisorisk belysningslösning


Även vid snabbt uppkomna problem kan PROSEMA hitta lösningar. Vid en hästgård utanför Ervalla behövde man en snabb och enkel belysningslösning för träning av hästar på en gårdsplan bakom boningshuset. Med hjälp av kabeltrummor, trädsatammar och LED strålkastare löstes problemet. Kontakta oss gärna om Du har till synes olösliga belysningsproblem.  

Installation av laddningsstationer för elbilar


PROSEMA erbjuder även laddningsstationer för elbilar. Välj mellan flera fabrikat som möjliggör mest optimala lösning för Din anläggning. Prosema är certifierad leverantör bl a för DEFA laddningsstationer.  Se vad PROSEMA erbjuder via länk nedan.


Alltid redo för Ert uppdrag

PROSEMA ställer alltid upp med välutbildad, erfaren och behörig personal för att leverera färdiga lösningar med absolut högsta kvalitet och säkraste funktioner. Gör en förfrågan via vår kontaktlänk,