Köpvillkor satisfactory.se

All försäljning från Satisfactory.se regleras enligt distans- och hemförsäljningslagen. Här kommer en enkel sammanfattning. För mer detaljerad information vänligen se www.konsumentverket.se 

BESTÄLLNING
Angivna priser gäller netto pr angiven enhet inkl moms. Fraktkostnad ingår inte i det på hemsidan angivna priset. Leveranser inom Sverige sker alltså fritt vårt lager i Örebro. Tilläggskostnad debiteras om specifika kundönskemål tillkommer utöver normala fraktvillkor. Om ej annat anges vid varupresentationen beräknas leverans kunna ske inom en vecka. Alla beställningar bekräftas via ordererkännande. Vi reserverar oss för avvikelser mellan beställning och ordererkännande. Vid större avvikelser äger kund rätt annullera sin beställning.  
  
BETALNING
Vi erbjuder säker kortbetalning via kända operatörer som PAYPAL och KLARNA. Vi tillämpar normalt förskottsbetalning innebärande att varan betalas vid beställningstillfället. Efter mottagen betalning skickas alltid ett ordererkännande.  
Vid användning av betaltjänster gäller respektive betaloperatörs allmänna villkor. Eventuella synpunkter på betaltjänsterna kan ej handläggas av Satisfactory.se.

LEVERANS
Se även ovan under “BESTÄLLNING”. 
Satisfactory.se ansvarar inte för distributörs hantering av gods. Det ankommer på mottagaren att vid leverans kontrollera att gods ej är skadat samt om levererat antal kolli överensstämmer med vad som angivits på fraktsedel.
Reklamation om skadat eller saknat gods skall omgående göras till distributören och om möjligt helst omgående på plats till den som levererar godset. 
   
Om leverans ej skett inom 2 veckor efter angiven/förväntad leveranstid skall reklamation göras via någon av webbutikens kontaktadresser. Satisfactory.se söker spåra förkommen försändelse med hjälp av respektive distributörs reklamationsavdelning.

Generellt gäller distributörens villkor för reklamationshandläggning.

ÅNGERRÄTT
Köpare har rätt att ångra sitt köp senast 14 dagar efter erhållen leverans. Anmälan om nyttjande av ångerrätt skall göras inom 14 dagar via någon av kontaktadresserna för Satisfactory.se. Ordernummer skall alltid anges vid nyttjande av ångerrätt. Återsänd vara skall vara oskadad i obruten originalförpackning. Ev transportkostnader för återsänd vara betalas av köparen. Efter kontroll och godkännande av återsänd vara sker återbetalning. 

REKLAMATION / FEL PÅ VARA 
Upptäcker Du att den vara Du köpt ej är den förväntade och/eller är behäftad med fel eller skada, skall Du anmäla detta inom 2 månader efter det att Du upptäckt felet, dock senast inom 3 år från inköpsdagen.

Vissa varor säljes med förlängd garanti vilket då anges vid varans presentation på hemsidan.

Efter anmäld reklamation skall felaktig vara återsändas. Satisfactory.se meddelar hur varan skall återsändas och betalar också fraktkostnaden för återsänd vara. Om ej annat överenskommes, regleras reklamationen med återbetalning.

Önskas byte av vara genomföras betalar kund återfrakten av varan. Om varorna är oskadade i obruten originalförpackning ges full ersättning i form av kreditfaktura vid Satisfactory.se.     

SKADESTÅND
Under vissa omständigheter kan Du som köpare också beviljas skadestånd. Mer information kring dessa möjligheter hittar Du på konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Har Du frågor angående dessa villkor, så är Du alltid välkommen att kontakta oss. kontakt@satisfactory.se